Privacyverklaring Ervaar Gezond Gewicht

Ervaar Gezond Gewicht, gevestigd en praktijk houdende te Maassluis, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
Ervaar Gezond Gewicht
Eigenaar: Rineke Valstar
Praktijk: Noordvliet 31 3142 CJ Maassluis KVK 87842998
Telefoon: +31616123284
Email: info@ervaargezondgewicht.nl
Website: www.ervaargezondgewicht.nl

Rineke Valstar is de Functionaris Gegevensbescherming van Ervaar Gezond Gewicht. Zij is te bereiken via info@ervaargezondgewicht.nl

Persoonsgegevens die verwerkt worden
Ervaar Gezond Gewicht verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van de diensten van Ervaar Gezond Gewicht of omdat je je gegevens verstrekt tijdens een (telefonisch) gesprek, e-mail, bericht of bezoek aan de website.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die worden verwerkt:
- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Geboortedatum
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die verwerkt worden
Ervaar Gezond Gewicht verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou: - Gezondheidsgegevens en gegevens over je persoonlijke situatie die van belang zijn om persoonlijk advies te kunnen geven of om te verwijzen naar andere zorgverleners.

Met welk doel en op basis van welke grondslag worden persoonsgegevens verwerkt
Ervaar Gezond Gewicht verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het aanbieden van de diensten van Ervaar Gezond Gewicht
- Het afhandelen van je betaling
- Verzenden van de nieuwsbrief
- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren
- Je te informeren over wijzigingen van de diensten
- Ervaar Gezond Gewicht verwerkt ook persoonsgegevens als hier wettelijk verplichting toe is, zoals gegevens die nodig zijn voor de belastingaangifte

Hoe lang bewaart Ervaar Gezond Gewicht deze persoonsgegevens
Ervaar Gezond Gewicht bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Ervaar Gezond Gewicht hanteert een bewaartermijnen voor fiscale gegevens zoals facturen van zeven jaar (wettelijk verplicht). De overige gegevens worden twee jaar na het afronden van de begeleiding vernietigd.

Delen van persoonsgegevens met derden
Ervaar Gezond Gewicht verkoopt je gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend en alleen met jouw toestemming indien dit noodzakelijk is voor de begeleiding/advisering. Denk hierbij aan overdracht of rapportage aan andere zorgverleners. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in mijn opdracht, sluit ik een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die Ervaar Gezond Gewicht gebruikt
Ervaar Gezond Gewicht maakt op de website www.ervaargezondgewicht.nl gebruik van technische en functionele cookies en van analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die Ervaar Gezond Gewicht gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee de website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Ervaar Gezond Gewicht en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij Ervaar Gezond Gewicht een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die Ervaar Gezond Gewicht van jou beschikt in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@ervaargezondgewicht.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraagt Ervaar Gezond Gewicht jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ervaar Gezond Gewicht reageert zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Ervaar Gezond Gewicht wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-deautoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe worden persoonsgegevens beveiligd
Ervaar Gezond Gewicht neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@ervaargezondgewicht.nl